Členovia združenia

Členom združenia môže byť každý, kto súhlasí so stanovami a jeho konanie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, nepresadzuje rasistické, fašistické a iné násilné ideológie. Členstvo je dobrovoľné.

Hlavné orgány združenia:

Predsedníctvo združenia:

Ing. Andrej Kmotorka  predseda združenia
Bc. Róbert Krkoška – člen predsedníctva
Mgr. Ján Hríb SchP – člen predsedníctva
Mgr. Stanislav Bujdák SchP – člen predsedníctva

Strediská združenia:

Mgr. Ján Hríb SchP – predseda strediska Prievidza
Mgr. Matúš Palaj SchP – predseda strediska Nitra
Mgr. Stanislav Bujdák SchP – predseda strediska Trenčín

Kontrolná komisia združenia:

PaedDr. Juraj Ďurnek SchP – člen kontrolnej komisie, provinciál Rehole piaristov na Slovensku
Mgr. Michal Paluch SchP – člen kontrolnej komisie
Mgr. Ing. Peter Valachovič SchP – člen kontrolnej komisie