Členovia združenia

Členom združenia môže byť každý, kto súhlasí so stanovami a jeho konanie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, nepresadzuje rasistické, fašistické a iné násilné ideológie. Členstvo je dobrovoľné.