The Way 2021

Rap, svedectvá a prednášky v piatich večerných streamoch

Koncom apríla sme v spoločenstve organizovali duchovnú obnovu The Way, ktorá bola už tradične otvorená všetkým mladým ľuďom od pätnásť do tridsať rokov. Počas piatich dní sme si spoločne prešli základnými témami, ktoré sa týkajú života s Bohom a života v spoločenstve.

Pokračovať v čítaní „The Way 2021“

Konverzie 2019 v Prievidzi

Poetický večer v Daddy ́s café v Prievidzi 20. decembra 2019 bol posledným z vystúpení, ktoré sa konalo tento rok v štyroch mestách na Slovensku. Mladí hudobníci, skladatelia, speváci a autori poézie (predovšetkým z prievidzského okresu) spolu so zakladateľkou umeleckého zoskupenia Konverzie Luciou Sekerovou predstavili svoju tvorbu v programe s názvom Váha hlbín.

Predstavenie bolo inšpirované skutočným príbehom nádychového potápača Guillauma Néryho. Prelínala sa v ňom reč rozprávača Guillauma, ktorý podrobne vysvetľoval jednotlivé fázy hĺbkového potápania na jeden nádych, s básňami, tancom a spevom. Vtiahnutiu divákov do hlbín s využitím ich predstavivosti napomáhala i autorská hudba pod vedením Lukáša Zubaja a svetelné efekty i samotná scéna.

Príbeh potápača a jeho cesty do hlbín oceánu sa prelínal s básňami, ktoré odkrývali hlbiny ľudského života. Mladí umelci tak svojich poslucháčov nenásilným spôsobom viedli k zamysleniu sa nad vlastným životom a povzbudzovali ich k životu v hĺbke vlastného srdca. „Pre hlbinu, pre jej nevinu… mala tú odvahu ma poňať a už nikdy rovna- kého nevydať.“ (Tatiana Teslíková: Prológ) Zbierku básní a textov z poetického večera si návštevníci programu mohli zakúpiť za dobrovoľný príspevok.

Projekt Konverzie vychádza z neziskového prostredia, umelci v ňom tvoria bez nároku na honorár. Získané finančné prostriedky využívajú na cestovanie, stravu, zabezpečenie techniky. „Usilujeme sa priniesť do umenia na Slovensku hodnoty, ktoré si myslíme, že by malo umenie niesť – dobro, pravdu a krásu,“ hovorí zakladateľka Konverzií Lucia Sekerová, ktorá sa teší i z toho, že v roku 2019 sa im podarilo nahrať i CD, kde sú prezentované ich texty doplnené autorskou hudbou.

Text: Anežka Kútiková

Ďakujeme mestu Prievidza za finančnú podporu vo výške 300 € na úhradu nákladov spojených s organizovaním kultúrnych večerov Konverzie.

Ďakujeme Združeniu kresťanských spoločenstiev mládeže a Reholi piaristov za podporu pri organizácií projektu Konverzie.

Vydali sme Poetické CD – Konverzia

Konverzia #poetrysoaking

NOVÉ CD PIARMUSIC – KONVERZIA JE V PREDAJI

Umenie má moc meniť srdce ❤️.

Duch Svätý je tvorca, umelec. Kreatívny Svätý Duch vstupuje do nášho vnútra, aby oživil veci zaspaté. Aby posilnil unavených. Aby ovlažil smädných. Aby pripomenul podstatu, zaujal miesto, ktoré mu v našom živote patrí.

PiarMusic vytvoril nový hudobný žáner – PoetrySoaking. Je čas zastať, zamerať sa, dovoliť si odpočinúť a prijať občerstvenie, ktoré má pre nás dobrý Boh pripravené.

CD KONVERZIA si môžete objednať na https://www.piarmusic.sk

Album KONVERZIA je plný básní, hlbokých nápevov a atmosféry premeny. Toto nie je album, ktorý si pustíme do pozadia počas toho, ako pracujeme. Tento album nás strhne do modlitby, kde nezostane nič viac, iba ja a Boh.