Kontakt

 

KALAZANS – Združenie detí a mládeže

Piaristická 8, 949 01 Nitra

štatutárny zástupca: Ing. Andrej Kmotorka

telefón:   +421 948 929 944

Právna forma:  občianske združenie

Hlavná činnosť:  činnosť mládežníckych organizácií

IČO:  42120870          DIČ:  2022708017

bankové spojenie: SK6383300000002001111481, Fio banka, a.s.,

e-mail na vedenie organizácie:  kalazans@kalazans.sk