Srdce Syna

Na akcii Srdce Syna sme hovorili o tom, ako tvoriť vzťahy medzi sebou – ako sa stať plnohodnotným človekom a ako viesť seba a iných k osobnostnému rozvoju založenom na charaktere.