The Way: Obnova, ktorá zasiahla srdcia mladých

theway1Víkendového stretnutia plného prednášok, modlitieb a svedectiev sa od 7. do 9. februára 2014 v priestoroch piaristickej školy zúčastnilo približne 80 mladých ľudí z Prievidze a okolia. Postupne, v duchu novej evanjelizácie, získavali poznanie o Božej láske, ktorá premieňa životy ľudí, ale i o hriechu, ktorý nás oddeľuje od Boha Otca.

Po smútku z hriechu prišla nová nádej v prednáške o spáse, ktorú nám Ježiš vydobyl na kríži, a radosť z prijatia novej identity. Cesta je otvorená. Uver a obráť sa – ďalšia výzva, ktorá odznela a ak niekto cítil, že sám to nedokáže, potechu duše priniesla zvesť o Duchu Svätom, Tešiteľovi, ktorého nám Ježiš zanechal pri svojom odchode do neba.

Na záver odznela téma spoločenstva ako miesta stretnutia, kde človek nemusí zostať sám, ale vzájomne sa povzbudzuje s bratmi a sestrami k modlitbe, k životu s Bohom, k vstávaniu po pádoch a predovšetkým k prežívaniu života v láske. Túžba podeliť sa o svoje stretnutie s Láskou, s osobným Bohom ako milujúcim Otcom, hnala mladých ľudí  podeliť sa o oheň vo svojom srdci s ďalšími. V príjemnej atmosfére s dôrazom na prijatie a preukazovanie lásky prežili víkend nielen účastníci obnovy, ale aj členovia Spoločenstva Piar, ktorí sa aktívne podieľali na priebehu celej obnovy.

Celé stretnutie sa realizovalo v duchu odkazu slov exhortácie Evangelii gaudium pápeža Františka: „Radosť evanjelia napĺňa srdce i život tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom a ktorí sa od Neho nechávajú vyslobodiť z hriechu, smútku, vnútornej prázdnoty a osamelosti. Jedine vďaka tomuto stretnutiu – či opätovnému stretnutiu s Božou láskou – stávame sa plne ľudskými, viac než ľudskými, keď dovolíme Bohu, aby nás viedol… Pretože ak niekto prijal túto lásku, ktorá ho obdarúva zmyslom života, ako by mohol potláčať túžbu podeliť sa o ňu s druhými?“

Fotogaléria z The Way tu …