Vianočný benefičný koncert 2013

 

vbk13

Približne 700 návštevníkov, 500 investovaných hodín príprav, 100 mladých dobrovoľníkov s jediným cieľom. Už tretíkrát spoločenstvo Piar a Piaristická spojená škola F. Hanáka zorganizovali Vianočný benefičný koncert pod záštitou primátorky mesta Kataríny Macháčkovej na podporu Charity – domu sv. Vincenta v Prievidzi.

Dobrovoľné vstupné prinieslo 1003,80 eur.

Koledy i iné vianočné piesne, divadlo o najvzácnejšom dare pre malého Ježiška – nás samých, muzikál o rutinných starostiach v rodine, ktoré plynutím času obrali ich členov o sny a pripomenul im ich najmladší člen rodiny. Spev spevokolu Rosnička, spevokol Bázeň s hudobným doprovodom kapely GodKnows a hostí tvorili program koncertu.

Zazneli i príhovory vzácnych ľudí. Pani primátorky, riaditeľa charity Milana Petráša, ktorý vyjadril veľkú vďaku všetkým dobrovoľníkom, bez ktorých by charita nemohla plniť svoje poslanie, pána dekana Vladimíra Slováka, pátra Juraj Ďurneka SchP. na záver požehnanie a najpopulárnejšia vianočná pieseň zavŕšili spoločné stretnutie.

Celý program sa zrealizoval vďaka finančnej podpore z rozpočtu mesta 300 eur a spoločnosti Pivovary Topvar, a. s. Koncertom sa však podpora charity veríme nekončí. Do konca júna pokračuje realizácia projektu Kultúra úcty s cieľom úpravy okolia budovy charity. Plánuje sa výmena oplotenie v jarných mesiacoch. Viac informácií pre prípadných dobrovoľníkov je možné získať u riaditeľa charity.

Čas je veľmi vzácny a preto patrí všetkým účastníkom a organizátorom poďakovanie, že ho investovali do kultúrneho programu a do šírenia myšlienky pomoci novým spôsobom.

Fotogaléria z koncertu