Členovia Spoločenstva PIAR sa stretli v Hlbokom

hlboke Od 3. do 5. októbra 2014  pobudli členovia Spoločenstva PIAR v Hoteli Hlboké umiestnenom 4 km od Bojníc v pohorí Strážovské vrchy. Súčasťou programu stretnutia bola nielen duchovná obnova a chvály, ale i zábava a relax.

V piatok sa všetkým účastníkom otcovsky prihovoril páter Juraj Ďurnek SchP: „Pozrite sa do svojho srdca, na svoje vlastné túžby. Túžby nám do srdca dal Otec. Sú tam síce aj také, čo nepochádzajú od Otca, ale väčšina túžob je od neho.“

Páter Juraj pripomenul mladým to, kým naozaj sú – Božími deťmi. Nenechal ich len pri hľadaní v srdci a snívaní, ale pozval ich k napĺňaniu svojich túžob a osobných vízií: „Musíme sa pozerať do svojho srdca. No nielen pozerať, ale aj ísť. Nie je jednoduché kráčať za svojou víziou v dialógu s Otcom, ale len vtedy, keď to dokážeme, budeme šťastní a naplnení, bude nám dobre, budeme radostní a budeme darom pre druhých.“

V ďalších dňoch zazneli svedectvá o dare, ktorým je život v malej skupinke; o chválach a potrebnej novosti v nich; o evanjelizácii ako nutnom prejave hnutia srdca dotknutého Božou láskou. Súčasťou programu bola i hra futbalu, frisbee či bejzbalu. Dievčatá z Tee Teamu sa účastníkom postarali o chutné občerstvenie. Kreatívny team zas pre mladých túžiacich po pokoji a osobnom stretnutí s Bohom v tichosti pripravil modlitebnú miestnosť.

Po tomto víkende sa do reality života vrátilo približne sto mladých ľudí plných nových plánov, rozhodnutých napĺňať osobné vízie prameniace zo slobodných sŕdc dotknutých Otcovou dobrotou a láskou.