Mladí na The Way hľadali svoju cestu

 

theway2Od 29. do 31. októbra 2014 sa v priestoroch Piaristickej spojenej školy konala evanjelizačná akcia Spoločenstva PIAR nazývaná The Way. Pozvaní na ňu boli všetci mladí ľudia z Prievidze a okolia. Jej cieľom bolo moderným spôsobom – prostredníctvom hudby, svedectiev a modlitby – sprostredkovať skúsenosť zo vzťahu s Bohom.

Lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť. Povedalo si to približne šesťdesiat tínedžerov, ktorí sa prihlásili na program The Way. Počas troch dní s nimi členovia Spoločenstva PIAR zdieľali svoje svedectvá a hovorili im o prvotnej bezhraničnej a neutíchajúcej láske Boha Otca k človeku a o hriechu ako prekážke brániacej v zažívaní tejto lásky. Zazneli i slová o zázraku nádeje v beznádeji z hriechu, ktorú priniesol Ježiš svojím spásnym činom.

Zmena sa koná v spolupráci človeka s Bohom. Preto tí, ktorí vydržali na akcii aj druhý deň, boli vyzvaní k obráteniu (zmene zmýšľania a tým aj konania) a k prijatiu Ducha Svätého – citlivej Božskej osoby, ktorá túži kráčať s nami každý deň. Poslednou z tém prednášok bolo spoločenstvo ako miesto, kde uprostred je Ježiš. Kde nie som sám. Keď padnem, sú nablízku ľudia, ktorí mi pomôžu vstať a s ktorými môžem zdieľať radosti i starosti. Rozhodnutie kráčať sám, bez pomoci iných, znamená riziko, že oheň v srdci rýchlo vyhasne.

Akcia The Way je miestom zázrakov, pretože počas troch dní sa tu tí, ktorí predtým nezažili osobné stretnutie s Bohom, s Bohom stretli natoľko, nakoľko mu otvorili svoje srdce. Na záverečnom zdieľaní odzneli svedectvá niekoľkých účastníkov, ktorí hovorili o tom, že Duch Svätý v nich ozaj začal robiť veľké veci: „Nebola som pred obnovou žiadny anjelik a nevedela som si odpustiť, ale teraz si uvedomujem, že Boh mi už dávno odpustil.“

„Bojoval som so svojimi predstavami o Bohu. To, čo som si doteraz myslel, je iné, ako som počul počas The Way v prednáškach. Boh nie je taký, akého som si ho predstavoval, ale je to láskavý Otec.“ „Nemala som o spoločenstve dobrú mienku. Počula som veľa vecí zvonku, ale teraz, keď som
tých ľudí zažila a počula sa smiať, tak ma to dostalo a zmenila som názor.“ Prejsť akciou The Way nie je jednoduché. Ale ak človek vytrvá, uvidí zázrak premeny vlastného života. The Way znamená cesta, a aj preto sa 31. októbra v životoch mladých ľudí nič neskončilo, ale iba začalo.