PiarFriday 2015 – December

Spoločenstvo Piar organizuje každý prvý piatok v mesiaci akciu s názvom PiarFriday. Ide o stretnutie spoločenstva, kde sa hovorí o vízii, plánujú sa nadchádzajúce aktivity a zdieľajú sa svedectvá z posledných dní. P. Juraj predstavil víziu na rok 2016, ktorú pomenoval ako ROK PRIJATIA.