Správa o činnosti za rok 2015

KALAZANS – Združenie detí a mládeže, o.z. (ďalej len „KALAZANS“) sa venovalo v roku 2015 práci s mládežou v strediskách Nitra, Trenčín a Prievidza.

Počas roku 2015 združenie zorganizovalo viac ako 12 stretnutí, zameraných na osobnostný rozvoj a spoluprácu medzi jednotlivými členmi. Významným bodom bola spolupráca s neformálnym združením z Prievidze, Spoločenstvom Piar, kde organizoval KALAZANS pravidelné akcie:

  • stretávanie malých spoločenstiev (4-10 ľudí), kde sa spolu modlili modlitbu chvál a zdieľali sa o osobnom rozmere viery
  • pravidelné modlitby chvál, vedené kapelami domáceho spoločenstva (každý druhý a tretí piatok), otvorené pre verejnosť, priemerná účasť asi 100 ľudí
  • pravidelné modlitby chvál, vedené hosťom mimo spoločenstva (každý posledný piatok v mesiaci), otvorené pre verejnosť, priemerná účasť asi 150 ľudí
  • uzatvorené stretnutia – tzv. PiarFriday, určené pre členov združenia, kde sa pozornosť venovala témam vízie a napĺňania poslania združenia
  • pravidelnú formáciu dobrovoľníkov

Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým členom, dobrovoľníkom a podporovateľom, že sa nám za rok 2015 podarilo uskutočniť také veľké množstvo aktivít.