Projekt 72 hodín sa konal aj v Prievidzi

 

72 hodinProjekt 72 hodín je trojdňový maratón dobrovoľníctva, počas ktorého  sa na celom Slovensku organizujú lokálne projekty. Ich cieľom je spríjemnenie a skrášlenie priestoru, kde žijú mladí ľudia. V Prievidzi bol projekt realizovaný v dňoch 16. – 18. mája 2014. Spoločenstvo PIAR sa do 72 hodín zapojilo dvoma aktivitami: uprataním parku a priľahlej budovy za piaristickým kostolom a výsadbou okrasných rastlín.

Dobrovoľníci počas projektu komunikovali s mestom Prievidza, od ktorého si zapožičali zberače odpadov, i so správcom budovy za piaristickým kostolom.  Výsledkom činnosti približne tridsiatich mladých ľudí bolo upravenie dvora Piaristickej spojenej školy F. Hanáka a vysadenie rastlín. Počas  trvania projektu odpracovali 12 hodín, vyviezli 70 fúrikov odpadu a vysadili 27 rastlín.

V konečnej fáze sa zaktivizovali aj ostatní žiaci školy a v rámci akcie „šiška pre školu“  vyzbierali 11 vriec šišiek. Vďaka nim a 4 vreciam mulčovacej kôry bola upravená pôda okolo vysadených  drevín. Snahu mladých ľudí o skrášlenie  mesta ocenila aj pani primárka Katarína Macháčková, ktorá ich osobne prišla povzbudiť pri práci.