Trojičná vigília – opäť, ale trochu inak

 

trojica2014V sobotu 12. júna v piaristickom kostole v Prievidzi veriaci slávili vigíliu Najsvätejšej Trojice spojenú s modlitebno-evanjelizačným programom. Ten už tradične pripravilo spoločenstvo Piar. Večernú svätú omšu celebroval otec Peter Sekereš, ktorý v súčasnosti študuje v Ríme spolu s kaplánom Jánom Krausom. Program pokračoval modlitbou chvál. Ľudí ňou sprevádzala kapela Elijah Band z Novej Dubnice.

Následne veriacich slovom  obohatil Peter Broz, ktorý taktiež pochádza z Novej Dubnice a je súčasťou spoločenstva Eliáš. Peter povzbudzoval prítomných, aby bojovali za svoje mesto, modlili sa zaň a prinášali Božie Kráľovstvo z chrámov do ulíc mesta. Následne sa modlil za mesto, predstaviteľov mesta, spoločenstvo Piar a všetkých prítomných.

Večer pokračoval krátkym divadelným predstavením. Jeho autorkou je mladá talentovaná vysokoškoláčka Lucia Sekerová. Pripravila ho spolu s ostatnými členmi spoločenstva Piar a žiakmi piaristickej školy. Hlavným posolstvom krátkeho divadelného výstupu bolo uistenie o tom, že nie sme viac sirotami, ale sme milovanými Božími synmi a dcérami.

Večer sa i naďalej niesol v atmosfére modlitby. Viedla ju domáca kapela GodKnows, pochádzajúca zo spoločenstva Piar. Modlitba chvál postupne prešla do tichej adorácie,  ktorá bola tým najvhodnejším vyvrcholením tohto sviatočného večera. Po adorácii boli všetci pozvaní na agapé v sakristii kostola a priestoroch piaristickej školy. Tie boli zútulnené dekoráciami vo vintage štýle predstavujúcom návrat do minulosti. Priestory boli premenené na nepoznanie a očarili snáď každého.