V Prievidzi sa stretla piaristická mládež z celej Európy

pym2014PYM 2014 je skratka Medzinárodného stretnutia piaristickej mládeže (The piarist youth meeting), ktoré sa konalo od 30. júna do 6. júla 2014 na Piaristickej spojenej škole Františka Hanáka v Prievidzi. Na tomto stretnutí sa každý rok schádzajú mladí ľudia z piaristických škôl z celej  Európy. Tohtoročné podujatie sa malo uskutočniť na Ukrajine, ale pre napätú a nepokojnú situáciu sa presunulo na Slovensko.

Piaristická mládež sa na týždňovom  stretnutí navzájom obohacovala duchovným a kultúrnym dedičstvom jednotlivých národov. Preto ani na tomto ročníku nechýba  poznávanie krásy slovenského srdca i krajiny.Stretnutie pripravilo spoločenstvo Piar z Prievidze, ktoré ponúklo účastníkom návštevu Bojníc, Kremnice a pozvalo ich aj na Cyrilometodskú púť do Nitry.

Okrem duchovného, kultúrneho a športového programu sa mládež zapojila aj do dobrovoľníckych aktivít pri úprave a skrášľovaní mesta  Prievidza, ktoré poskytlo celému podujatiu záštitu a pomoc. Celé stretnutie bolo na prvom mieste evanjelizačné. Preto si mladí zo všetkých zúčastnených krajín pripravili evanjelizačný program, ktorý predstavili v centre Prievidze.

 Fotogaléria z PYM 2014 tu …