Piaristický letný tábor

Na ceste za pokladom. „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli.“ (Mt 13, 44 – 46)

Človek je tvor hľadajúci a túžiaci objavovať v živote vždy niečo nové. Deväťdesiatjeden účastníkov piaristického letného tábora sa v dňoch od 29. júna do 5. júla 2014 vo vysokohorskom prostredí na Skalke pri Kremnici snažilo naplniť v sebe túto túžbu.

Počas celého týždňa v zdravom prostredí, s pomocou svojich animátorov, hravou a zábavnou formou objavovali skutočný poklad, ktorým je Nebeské kráľovstvo. Za tento krásny, spoločne prežitý čas patrí dobrému Bohu veľká vďaka!

V Prievidzi sa stretla piaristická mládež z celej Európy

pym2014PYM 2014 je skratka Medzinárodného stretnutia piaristickej mládeže (The piarist youth meeting), ktoré sa konalo od 30. júna do 6. júla 2014 na Piaristickej spojenej škole Františka Hanáka v Prievidzi. Na tomto stretnutí sa každý rok schádzajú mladí ľudia z piaristických škôl z celej  Európy. Tohtoročné podujatie sa malo uskutočniť na Ukrajine, ale pre napätú a nepokojnú situáciu sa presunulo na Slovensko.

Pokračovať v čítaní „V Prievidzi sa stretla piaristická mládež z celej Európy“

Trojičná vigília – opäť, ale trochu inak

 

trojica2014V sobotu 12. júna v piaristickom kostole v Prievidzi veriaci slávili vigíliu Najsvätejšej Trojice spojenú s modlitebno-evanjelizačným programom. Ten už tradične pripravilo spoločenstvo Piar. Večernú svätú omšu celebroval otec Peter Sekereš, ktorý v súčasnosti študuje v Ríme spolu s kaplánom Jánom Krausom. Program pokračoval modlitbou chvál. Ľudí ňou sprevádzala kapela Elijah Band z Novej Dubnice.

Pokračovať v čítaní „Trojičná vigília – opäť, ale trochu inak“

Projekt 72 hodín sa konal aj v Prievidzi

 

72 hodinProjekt 72 hodín je trojdňový maratón dobrovoľníctva, počas ktorého  sa na celom Slovensku organizujú lokálne projekty. Ich cieľom je spríjemnenie a skrášlenie priestoru, kde žijú mladí ľudia. V Prievidzi bol projekt realizovaný v dňoch 16. – 18. mája 2014. Spoločenstvo PIAR sa do 72 hodín zapojilo dvoma aktivitami: uprataním parku a priľahlej budovy za piaristickým kostolom a výsadbou okrasných rastlín.

Pokračovať v čítaní „Projekt 72 hodín sa konal aj v Prievidzi“

Mladí hľadali Otcovo srdce

otcovosrdceHosťom duchovnej obnovy, ktorá sa konala 21. – 23. februára 2014, a zároveň aj jedným z prednášajúcich bol Pavol Strežo, jeden z vedúcich Spoločenstva Novej Evanjelizácie v Dolnom Kubíne. Podstatou celého podujatia bolo zakúsiť Božiu lásku ako lásku nášho Otca vo svojom srdci. Cestou, ktorá vedie k Otcovmu srdcu, je cesta praktickej lásky, cesta odpustenia a cesta pravdy o sebe a o Bohu. Zážitok z obnovy vyjadril jeden z účastníkov slovami: „Moja rodina mi je obrovským darom. Môj otec bol vždy veľmi starostlivý a milujúci. Ak Boh je ešte lepší – aká úžasná musí byť jeho láska k nám!“