Správa o činnosti za rok 2015

KALAZANS – Združenie detí a mládeže, o.z. (ďalej len „KALAZANS“) sa venovalo v roku 2015 práci s mládežou v strediskách Nitra, Trenčín a Prievidza.

Počas roku 2015 združenie zorganizovalo viac ako 12 stretnutí, zameraných na osobnostný rozvoj a spoluprácu medzi jednotlivými členmi. Významným bodom bola spolupráca s neformálnym združením z Prievidze, Spoločenstvom Piar, kde organizoval KALAZANS pravidelné akcie:

  • stretávanie malých spoločenstiev (4-10 ľudí), kde sa spolu modlili modlitbu chvál a zdieľali sa o osobnom rozmere viery
  • pravidelné modlitby chvál, vedené kapelami domáceho spoločenstva (každý druhý a tretí piatok), otvorené pre verejnosť, priemerná účasť asi 100 ľudí
  • pravidelné modlitby chvál, vedené hosťom mimo spoločenstva (každý posledný piatok v mesiaci), otvorené pre verejnosť, priemerná účasť asi 150 ľudí
  • uzatvorené stretnutia – tzv. PiarFriday, určené pre členov združenia, kde sa pozornosť venovala témam vízie a napĺňania poslania združenia
  • pravidelnú formáciu dobrovoľníkov

Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým členom, dobrovoľníkom a podporovateľom, že sa nám za rok 2015 podarilo uskutočniť také veľké množstvo aktivít.

Mladí na The Way hľadali svoju cestu

 

theway2Od 29. do 31. októbra 2014 sa v priestoroch Piaristickej spojenej školy konala evanjelizačná akcia Spoločenstva PIAR nazývaná The Way. Pozvaní na ňu boli všetci mladí ľudia z Prievidze a okolia. Jej cieľom bolo moderným spôsobom – prostredníctvom hudby, svedectiev a modlitby – sprostredkovať skúsenosť zo vzťahu s Bohom.

Lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť. Povedalo si to približne šesťdesiat tínedžerov, ktorí sa prihlásili na program The Way. Počas troch dní s nimi členovia Spoločenstva PIAR zdieľali svoje svedectvá a hovorili im o prvotnej bezhraničnej a neutíchajúcej láske Boha Otca k človeku a o hriechu ako prekážke brániacej v zažívaní tejto lásky. Zazneli i slová o zázraku nádeje v beznádeji z hriechu, ktorú priniesol Ježiš svojím spásnym činom. Pokračovať v čítaní „Mladí na The Way hľadali svoju cestu“